top of page

PRIVACY 

PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID VAN Planning by Nicki 

 

CONTACTGEGEVENS

Nicole Faaij

Ooievaardreef 19

2841PA Moordrecht

info@planningbynicki.com 

0647947938

www.planningbynicki.com 

KvK Nr: 88157407

 

ALGEMEEN 

Deze Privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Planning by Nicki verzamelt en verwerkt van klanten en haar websitebezoekers. Planning by Nicki dient er voor te zorgen dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Zij is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van bezoekers van haar website en haar klanten. Planning by Nicki gaat daarbij zorgvuldig om met de persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Planning by Nicki respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Planning by Nicki vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar gebruikers en klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Planning by Nicki uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Planning by Nicki. 

 

PERSOONSGEGEVENS EN DE DIENSTVERLENING

Planning by Nicki gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die haar website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die haar een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen en/of nieuwsbrieven te ontvangen. 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Planning by Nicki Versie October 2022 Planning by Nicki kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van haar diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan haar heeft verstrekt. Planning by Nicki kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 1. Voor- en achternaam 2. Adresgegevens; 3. Geboortedatum; 4. Telefoonnummers ; 5. E-mailadres; 6. Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen; 7. Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan 8. Planning by Nicki; 9. Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst; 10. Gegevens over uw activiteiten op www.planningbynicki.com 11. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk); 12. Bankrekeningnummer 13. IP-adressen Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Planning by Nicki heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouden dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@planningbynicki.com 

 

VOOR WELK DOEL VERWERKT Planning by Nicki DE PERSOONSGEGEVENS

Planning by Nicki verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

1. Om contact op te kunnen nemen met de klant (telefonisch, schriftelijk of per e-mail); 

2. Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het uitvoeren van onze diensten; 

3. Voor het afhandelen van uw betaling; 

4. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 

5. Om u te informeren over de over wijzigingen van onze diensten en producten; 

6. Het analyseren van uw gedrag op www.planningbynicki.com om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren; 

7. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

HOE LANG BEWAART Planning by Nicki UW PERSOONSGEGEVENS

Versie October 2022 Planning by Nicki bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch uiterlijk 6 maanden na de datum van de bruiloft. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren. Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard. 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Planning by Nicki neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar Planning by Nicki tussen zit. 

 

WEBSITES DERDEN

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Planning by Nicki geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze derden. 

 

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Planning by Nicki zal de persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar websites niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door Planning by Nicki voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). Planning by Nicki heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die er onder meer op toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Planning by Nicki blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Planning by Nicki uw persoonsgegevens alleen aan derden voor de uitvoering van de overeenkomst met uw nadrukkelijke toestemming. Voorbeelden van derden zijn; samenwerking met trouwlocaties, cateraar, bloemist, styling, fotograaf etc., 

 

GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Planning by Nicki stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. 

 

INZAGE/WIJZIGING/VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS 

Klanten en gebruikers van de website van Planning by Nicki hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de klant of gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker Planning by Nicki bereiken op www.planningbynicki.com. Planning by Nicki zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, aan uw verzoek gehoor geven.  

 

APARTE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 

Planning by Nicki zal de klant uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vragen voor het gebruik van referenties en beeldmateriaal van de klant voor portfolio, website, social media en nieuwsbrieven. De klant kan te allen tijde deze schriftelijk gegeven toestemming intrekken. Planning by Nicki zal gebruikers van de website uitdrukkelijk toestemming vragen voor het toesturen van de nieuwsbrief. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op “afmelden” te drukken of door een e-mail te zenden aan info@planningbynicki.com

 

COOKIES 

De website van Planning by Nicki maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. 


Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

1. Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering van onze website. 

2. Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. 

3. Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites. De door Planning by Nicki verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie verwijderen van uw browser. In deze gevallen garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 Op de website van Planning by Nicki worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Planning by Nicki gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

GOOGLE ANALYTICS

Planning by Nicki maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Planning by Nicki in Google zoekresultaten paginas zijn. De aldus verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten Versie October 2022 over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

 

BEVEILIGEN 

Planning by Nicki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Planning by Nicki maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Neem contact op met Planning by Nicki via info@planningbynicki.com als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Planning by Nicki verzamelde persoonsgegevens. Planning by Nicki is als volgt te bereiken: Naam: Nicole Faaij, E-mail: info@planningbynicki.com Telefoon: 06 4794 79 38

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Planning by Nicki behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring en dit Cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd in October 2022. 

DISCLAIMER

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Planning by Nicki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Planning by Nicki. Websites van derden kunnen links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en dit houdt niet in dat er sprake is van een relatie met of goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Planning by Nicki. Planning by Nicki is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden. 

 

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle auteursrechten op deze website berusten bij Planning by Nicki en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van de in de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Planning by Nicki. Daarbij is bovendien altijd bronvermelding vereist. Planning by Nicki behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Planning by Nicki geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken. 

 

PRIJZEN

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldige mogelijke weergave vann de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Planning by Nicki te mogen claimen. 

 

WIJZIGINGEN 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van Planning by Nicki op deze website www.planningbynicki.com. 


 

Versie October 2022

bottom of page